Wsparcie badań naukowych z zakresu ochrony

[z Regulaminu grantowego Fundacji na 2021]

VIII.   Wsparcie badań naukowych z zakresu ochrony dzieci i młodzieży w Kościele oraz pomocy Pokrzywdzonym

przeznaczenie i wnioskodawca

74.  Środki mogą być przeznaczone na prowadzenie badań naukowych lub organizację sympozjum naukowego. Przedmiotem badań muszą być zagadnienia dotyczące ochrony małoletnich w Kościele, działań prewencyjnych w tym zakresie albo pomocy Pokrzywdzonym.

75.  Wnioskującym jest uczelnia lub instytut badawczy.

warunki uzupełniające

76.  W celu oceny merytorycznej wniosku Organizator powołuje co najmniej dwóch recenzentów. Ocena przebiega w trybie zanonimizowanym.

77.  We wniosku należy wskazać na innowacyjność badań, uzasadnić potrzebę ich przeprowadzenia oraz wskazać planowane formy wykorzystania wyników.

78.  Rozliczenie Grantu następuje na podstawie publikacji wyników badań w monografii naukowej lub w artykule w czasopiśmie punktowanym, ewentualnie w punktowanej pracy zbiorowej.


Regulamin grantowy FŚJ KEP (pełny tekst)

załącznik 1: formularz wniosku .docx

załącznik 3: budżet .xlsx