Aktualności

Superwizja i warsztaty dla pracujących w strukturach lokalnych

2022-01-14


Fundacja Świętego Józefa KEP oferuje pomoc dla osób tworzących system ochrony małoletnich i bezbronnych w Kościele w Polsce, m.in. stypendia na podnoszenie kwalifikacji, superwizję i warsztaty.

– Delegaci, duszpasterze, kuratorzy i koordynatorzy Fundacji wykonują pracę, która wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga wrażliwości i kompetencji. W tej niełatwej pracy oferujemy im wsparcie – mówi Marta Titaniec, prezes Fundacji Świętego Józefa KEP.

Pracującym w strukturach lokalnych osobom pracującym bezpośrednio z pokrzywdzonymi Fundacja przyznaje granty stypendialne na podnoszenie kwalifikacji i wsparcie psychologiczne (superwizję).  Cyklicznie organizowane są również szkolenia dla grup delegatów, duszpasterzy, kuratorów i koordynatorów Fundacji. W tym roku Fundacja Świętego Józefa KEP organizuje też odrębne warsztaty o charakterze psychoedukacyjnym dla osób pracujących w strukturach lokalnych. Najbliższe takie szkolenie będzie miało miejsce w styczniu, kolejne zaplanowane jest na maj. Prowadzić je będą w Warszawie terapeuci z Pracowni Dialogu.

Fundacja Świętego Józefa KEP wspiera finansowo inicjowane przez delegatów, koordynatorów, duszpasterzy lub kuratorów działania w diecezjach i zakonach, zmierzające do poprawy funkcjonowania systemu ochrony małoletnich i bezradnych lub wsparcia osób pokrzywdzonych w Kościele.