Zarząd Fundacji

Marta Titaniec

Prezeska Zarządu

Członkini Prezydium Zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2000 r. sekretarz generalna Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. W latach 2010-2018 była odpowiedzialna za realizację projektów zagranicznych w Caritas Polska. Od 2010 r. współorganizatorka europejskich warsztatów pojednania w Oświęcimiu razem z Fundacją św. Maksymiliana Kolbe z Niemiec. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X (2016) i XI (2018) Zjazdu Gnieźnieńskiego, wiceprezeska Fundacji Św. Wojciecha-Adalberta w Gnieźnie. Członkini Zespołu Laboratorium „Więzi”. Współpomysłodawczyni inicjatywy Zranieni w Kościele, telefonu zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Mieszka w Warszawie.

Ks. Janusz Łuczak SAC

Członek Zarządu

Pallotyn, doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

W latach 2000-2004 i 2011-1019 wykładowca prawa kanonicznego w WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie; w latach 2004-2010 członek Zarządu
Generalnego Księży Pallotynów w Rzymie, obecnie członek Zarządu Prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego Księży Pallotynów w
Poznaniu; przełożony wspólnoty pallotyńskiej w Gdańsku i obecnie w
Poznaniu; od 2015 roku Delegat przełożonego prowincjalnego ds. ochrony dzieci i młodzieży; w ramach obowiązków w Zarządzie FSJ koordynator
Zespołu ds. konsultacji prawno-kanonicznych.

ks. Piotr Studnicki 

pełnomocnik zarządu FSJ

Prezbiter archidiecezji krakowskiej, doktor nauk o mediach i komunikacji społecznej, pracownik dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, kierownik biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, członek Rady ds. Mediów i Komunikacji Społecznej KEP.