Zarząd Fundacji

Marta Titaniec

Prezeska Zarządu

Ks. Janusz Łuczak SAC

Członek Zarządu

Ks. Grzegorz Strzelczyk

Członek Zarządu