Jak pomagamy?


WSPARCIE SKRZYWDZONYCH

Fundacja Świętego Józefa KEP wspiera osoby skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym w środowisku kościelnym i ich bliskich poprzez udzielanie pomocy terapeutycznej, medycznej oraz edukacji. Jest ona realizowana poprzez diecezje i zakony męskie (granty na pomoc dla skrzywdzonych), a niekiedy wprost poprzez Fundację.


BUDOWANIE STRUKTUR POMOCY

Inicjatywy podejmowane przez diecezjalnych i zakonnych delegatów, koordynatorów, duszpasterzy osób zranionych i kuratorów, a także uruchomienie telefonów zaufania i lokalnych punktów konsultacyjnych, w których osoby zranione otrzymują pierwsze wsparcie i informacje o możliwych formach pomocy to działania, które są możliwe dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Świętego Józefa KEP. Z myślą o osobach skrzywdzonych FSJ uruchomiła konsultacje prawnokanoniczne, a także telefon interwencyjny, pod którym można informować o trudnościach w zgłoszeniu krzywdy w Kościele.


PROFESJONALIZACJA OSÓB PRACUJĄCYCH ZE SKRZYWDZONYMI

Coroczne szkolenia dla osób tworzących system ochrony małoletnich i bezbronnych w Kościele, stypendia na podnoszenie kwalifikacji, superwizję i warsztaty są wsparciem ze strony Fundacji Świętego Józefa KEP w zdobyciu kompetencji, umożliwiających właściwe przyjęcie osoby skrzywdzonej i adekwatną reakcję i działania. Cenną pomocą są także opracowywane publikacje (np. poradnik dla spowiedników, zbiór dokumentów prawnych).


PREWENCJA

Budowanie systemu prewencji wykorzystania seksualnego w środowisku kościelnym obejmuje szkolenia dla seminarzystów, księży, katechetów, nauczycieli ze szkół katolickich i wychowawców placówek opiekuńczych. Fundacja Świętego Józefa corocznie dofinansowuje działalność Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie, które prowadzi 3-sementralne studia podyplomowe „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży”, a także realizuje liczne działania prewencyjne (m.in. „Bezpieczna szkoła”, prewencja osób z niepełnosprawnością).