Zgloskrzywde.pl – reaguj, zgłoś, pomagaj

Strona zgloskrzywde.pl dostarcza informacji, jak zgłosić wykorzystanie – co wskazuje jej nazwa – ale nie jest to jej jedyna funkcja. Warto pamiętać, że wykorzystanie seksualne to krzywda, która dzieje się poza naszymi oczami. Tym większej potrzeba świadomości i wiedzy, by zareagować. Zauważenie niepokojących zachowań osoby dorosłej, która otacza dziecko i odpowiednia reakcja może uchronić je przed krzywdą. Odczytanie sygnałów, które wysyła dziecko krzywdzone, może z kolei przerwać wykorzystanie, a natychmiastowa pomoc uchroni je przed długoletnią traumą.

Baner strony zgloskrzywde.pl

www.zgloskrzywde.pl 

„ZAUWAŻ niepokojące sygnały” to podstrona, na której odbiorca może przyjrzeć się bliżejto podstrona, na której odbiorca może przyjrzeć się bliżej niepokojącym objawom, które świadczą o wykorzystaniu seksualnym małoletniego. Często brakuje wiedzy o tym, czym jest wykorzystanie, nie mamy świadomości, że brak kontaktu fizycznego nie oznacza, że do niego nie doszło. 

„ZGŁOŚ wykorzystanie seksualne” to drugi etap strony, który w sposób merytoryczny próbuje zachęcić Osobę Skrzywdzoną do ujawnienia krzywdy. Na tyle, na ile jest to możliwe przez pośrednictwo nośnika elektronicznego, Fundacja podejmuje wspierające działania poprzez komunikaty do Osoby Skrzywdzonej. Zwraca się także do tych, którzy o takiej krzywdzie mogą wiedzieć i doradza, jak można działać, nie będąc specjalistą. Ostatnie hasło strony głównej zwraca się bezpośrednio do Osoby Skrzywdzonej i tej, która chce ją wspierać: 

„POMOC. Nie jesteś sam” – tu z łatwością można uzyskać informacje, gdzie szukać wsparcia w instytucjach państwowych i kościelnych, jak towarzyszyć Osobie doświadczonej krzywdą na tle seksualnym oraz w jaki sposób sama Fundacja Świętego Józefa oferuje pomoc, która – jak sama wskazuje – jest potrzebna szerzej, niż może się wydawać.