Wspólnota ze Zranionymi

W Internecie znajduje się miejsce, gdzie Osoby Skrzywdzone oraz osoby im towarzyszące mogą znaleźć pomoc duchową i solidarne wsparcie.

Wspólnota ze zranionymi

Fundacja, we współpracy z Biurem Delegata KEP i ze środowiskiem duszpasterzy osób skrzywdzonych, uruchomiła stronę www.wspolnotazezranionymi.pl dla osób wspierających pokrzywdzonych i im towarzyszących. Na stronie publikowane są m.in. materiały duszpasterskie przygotowane na Dzień modlitwy i solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym.

Na stronie można znaleźć świadectwa, modlitwy, nabożeństwa oraz kontakty do duszpasterzy Osób Skrzywdzonych.

Możesz na niej znaleźć wsparcie duchowe, zarówno od kapłanów, jak i sióstr zakonnych i zakonników.