Aktualności

Nowy regulamin grantowy Fundacji św. Józefa

2024-01-02


Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski opublikowała zaktualizowaną wersję Regulaminu Grantowego na rok 2024.

Przydzielanie grantów to ważny aspekt działania Fundacji Świętego Józefa, której celem jest wspieranie osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w Kościele w Polsce. 

– Tegoroczna wersja Regulaminu nie wprowadza żadnych nowych ścieżek grantowych, ale jedynie doprecyzowuje dotychczasowe zapisy określające wymagania wobec wnioskodawców. Chodzi nam o to, aby kryteria udzielania grantów były jak najbardziej przejrzyste i nie budziły wątpliwości co do interpretacji. Wypracowane wcześniej zapisy regulaminu sprawdziły się i gwarantują one stabilne wsparcie dla pokrzywdzonych – wyjaśnia Marta Titaniec, prezeska zarządu FSJ.  

Dodaje też, że zmiany w regulaminie to efekt tegorocznych spotkań zarządu Fundacji z przedstawicielami diecezji. – Staraliśmy się wsłuchać w uwagi kierowane do Fundacji przez osoby, które w diecezjach tworzą system ochrony małoletnich i bezbronnych. Ponadto, jak co roku, nowelizacja Regulaminu Grantowego była konsultowana z osobami pokrzywdzonymi – podkreśla Titaniec.     

Środki z grantów są przeznaczane na bezpośrednią pomoc osobom pokrzywdzonym. Jest to przede wszystkim wsparcie psychoterapeutyczne, medyczne, prawne oraz duchowe. 

Pieniądze z grantów są także przydzielane instytucjom, które zajmują się ochroną osób małoletnich i bezbronnych przed wykorzystaniem seksualnym w Kościele. To także wsparcie dla krajowych i regionalnych inicjatyw, dzięki którym można nieść pomoc skrzywdzonym.

Granty można składać tylko przez system elektroniczny dostępny na stronie Fundacji. 

Nowy Regulamin Grantowy Fundacji św. Józefa można znaleźć pod tym linkiem: https://fsj.org.pl/regulamin-grantow-2024/ lub jest do pobrania w formacie pdf: https://fsj.org.pl/wp-content/uploads/sites/2/2023/12/2024-Regulamin-grantowy-FSJ-KEP.pdf