Aktualności

Duchowni i sytuacje nieprawidłowe. Zapraszamy na bezpłatny kurs dokształcający dla duchownych

2024-01-30


Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie dokształcającym: „Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne”.


Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Fundacją Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski zapraszają do udziału w bezpłatnym kursie dokształcającym: „Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne”, organizowanym w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 w kampusie przy ul. Dewajtis 5, 01-815 w Warszawie

Terminy zajęć: 

  • 16 III 2024; 
  • 13 IV 2024; 
  • 18 V 2024; 
  • 22 VI 2024.

Cel kursu

Celem kursu jest zdobycie gruntownej wiedzy z życia i posługi duchownych jeśli chodzi o sytuacje nieprawidłowe i procedury prawne z nimi związane. Tematyka kursu związana będzie m.in. z: troską Kościoła o życie i posługę duchownych; dyspensą od obowiązków wynikających z przyjętych święceń wraz z celibatem; utratą stanu duchownego według specjalnych uprawnień Dykasterii Duchowieństwa; karnym wydaleniem ze stanu duchownego wg. KPK; karnym wydaleniem ze stanu duchownego wg. Dykasterii Nauki Wiary; indultem odejścia duchownego z instytutu zakonnego; stwierdzeniem nieważności święceń; organizacją dzieł duszpasterskich w kontekście ochrony małoletnich oraz ustawowymi standardami ochrony małoletnich w kościelnych jednostkach organizacyjnych. 

4 dni wykładowe

Kurs obejmuje 4 dni wykładowe w łącznym wymiarze 32 godzin. Będą one miały charakter teoretyczno-praktyczny. W ramach zajęć przewidziane są także ćwiczenia z danej tematyki, polegające na przygotowywaniu odpowiednich dokumentów i rozwiązywaniu kazusów.

Jednosemestralny kurs dokształcający skierowany jest do wszystkich duchownych, a w szczególności do tych, którzy w swojej diecezji, instytucie życia konsekrowanego lub stowarzyszeniu życia apostolskiego zajmują się, lub będą się zajmować wymienionymi procedurami. Z pewnością będzie on także przydatny dla przełożonych i formatorów. 

Bezpłaty udział

Udział w warsztatach jest bezpłatny i będzie finansowany przez Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

Rejestracja kandydatów będzie trwała do 01.03.2024 roku w formie elektronicznej na stronie www.oferta.uksw.edu.pl