Aktualności

Szkolenia i „ustawa Kamilka”. Spotkanie rady ds. ochrony dzieci i młodzieży

2024-03-13


W Warszawie, pod przewodnictwem arcybiskupa Wojciecha Polaka, odbyło się spotkanie Rady przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji Świętego Józefa.


Tematyka spotkania wiązała się z wyzwaniami związanymi z organizacją szkoleń ochrony dzieci i młodzieży w obliczu wejścia w życie pionierskiej „ustawy Kamilka”. Zjazd, zorganizowany 12 marca w siedzibie Fundacji Świętego Józefa KEP, zebrał przedstawicieli różnych grup zaangażowanych w procesy szkoleniowe i prewencyjne.

Szkolenia

Na spotkaniu przedstawiono plany dotyczące szeregu inicjatyw szkoleniowych, które mają odbyć się w najbliższych miesiącach. Kluczowym momentem będzie szkolenie w Częstochowie (10-11 kwietnia), skupione na implementacji „ustawy Kamilka” i opracowaniu standardów ochrony małoletnich w instytucjach kościelnych. Szkolenia skierowane są nie tylko do osób bezpośrednio pracujących z dziećmi, ale również do duszpasterzy, kuratorów oraz delegatów odpowiedzialnych za ochronę małoletnich.

Innym ważnym krokiem w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jest zaplanowane na rok 2025 wspólne szkolenie, które zgromadzi przedstawicieli różnych dziedzin działających w strukturach kościelnych. Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie wymiany doświadczeń i współpracy między zespołami multidyscyplinarnymi.

„Ustawa Kamilka”

Spotkanie było również okazją do przedyskutowania wyzwań związanych z implementacją „ustawy Kamilka”, której kluczowe założenia weszły w życie 15 lutego br. Ustawa ta nakłada na wszystkie instytucje pracujące z dziećmi obowiązek weryfikacji niekaralności swoich pracowników oraz wdrożenie standardów ochrony dzieci do 15 sierpnia bieżącego roku. Jak zauważył przedstawiciel Centrum Ochrony Dziecka, o. Wojciech Bojanowski, wprowadzenie tych standardów przenosi odpowiedzialność za ochronę małoletnich na poziom lokalny, co stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia ich bezpieczeństwa.

To spotkanie podkreśla znaczenie i determinację Kościoła w Polsce w dążeniu do zapewnienia najwyższych standardów ochrony dzieci i młodzieży, wprowadzając zarówno nowe regulacje prawne, jak i inicjatywy edukacyjne dla swoich przedstawicieli.

Rada ds. ochrony dzieci i młodzieży

Skład Rady ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski obejmuje następujące osoby: delegata KEP, arcybiskupa Wojciecha Polaka, koordynatora KEP, ojca Adama Żaka SJ, reprezentanta delegatów diecezjalnych i zakonnych ds. ochrony, księdza Wojciecha Rzeszowskiego, przedstawiciela duszpasterzy zajmujących się skrzywdzonymi, księdza Łukasza Kniecia, reprezentanta kuratorów, księdza Marka Studenskiego, prezeskę Fundacji Świętego Józefa przy KEP, Martę Titaniec, kierownika Biura Delegata KEP, księdza Piotra Studnickiego, przedstawiciela z Centrum Ochrony Dziecka, ojca Wojciecha Bojanowskiego SJ, przedstawicielkę zakonów żeńskich, siostrę Ritę Hilbrycht WNO, oraz reprezentanta zespołu do spraw konsultacji prawnokanonicznych przy Fundacji Świętego Józefa, księdza Jana Dohnalika. Rada została uformowana w listopadzie 2021 roku i spotyka się dwukrotnie w ciągu roku.